Update about Right to Exist, Refugee House, and tent camp / Update Recht op Bestaan, Vluchthuis en tentenkamp

*Nederlands beneden*

Press Release:

Update about Right to Exist, Refugee House, and tent camp

Yesterday, we, the deported refugees held a press conference in the squatted church which has been christened as the “Refugee House.” Two spokespeople gave an update about how it is going with the church and the upcoming actions.

Yesterday afternoon at 14:00, several people from the Bishopric of Rotterdam and the parish came to have a discussion. Even though they found it to be a less than ideal situation, they understood the need for shelter for homeless and rejected asylum seekers. Therefore, they are not planning to take legal action against us. Next week, we will have a meeting with the parish and plan to keep the lines of communication open in the future. We are happy that we have shelter until there is a definitive plan with the church. The announcements that there supposedly was no electricity and running water are false; there are toilets and even a kitchen available.

But our protest does not stop at the Refugee House! We want to hold visible actions for a solution to our lack of rights, and we want to show Dutch society how we are being treated. That’s why we intend to set up a tent camp again on the Koekamp this coming Wednesday. However, today mayor Jozias van Aartsen has forbidden spending the night and pitching tents, just like at the start of the first tent camp. Together with our lawyer, we are considering which steps to take. All over the world, it is possible to take action through building a tent camp, except in “the City of Justice and Peace” The Hague.

Many actions were planned at the first Recht op Bestaan! tent camp. Thanks to the location, close to the (then) responsible ministries, we could confront those responsible for our situation. To this day we have received no serious reaction. It is therefore important to be visible and to take action in public spaces. This is where we can get support from the citizenry, inform them, and confront the responsible politicians.

With the upcoming actions, we will focus more on the PVDA (Dutch Labor Party), because this is a party that claims to be social but has actually developed this strict refugee policy throughout the years. Job Cohen designed the “refugee law,” Albayrak closed the emergency shelters for refugees and in the current cabinet with the VVD they intend to make “illegality” punishable under the law. A majority vote is necessary for a solution to our problem and the PVDA vote is crucial.

Today, many people from the neighborhood came with food and other supplies. Tomorrow, we will hold an open-house for the neighborhood so they can get to know us and also see the church, since it has been empty for many years. The open-house will take place from 19:00-21:00.

We want a humane solution for all refugees! We are deported refugees who can’t go back to the land that we come from. We can’t be sent away, but also receive no residence permit. Because of this, we live without basic human rights, which everyone is entitled to.

We are not only fighting for the people in our situation, but for all of the refugees, who instead of being cared for are put away in asylum seekers’ centers, detention centers or are left to fend for themselves on the street without healthcare, shelter, nor the prospect of a decent existence. A country such as the Netherlands should care for people who leave their homeland in order to make a normal life for themselves. This is everyone’s right! People do not flee without reason!

No one is illegal! Freedom of movement to everyone!

Link: http://rechtopbestaan.nl/recht-op-bestaan/persbericht-update-recht-op-bestaan-vluchthuis-en-tentenkamp/

Persbericht:

Update Recht op Bestaan, Vluchthuis en tentenkamp

persconferentieGister hielden wij, de uitgeprocedeerde vluchtelingen, een persconferentie in de gekraakte kerk die gister tot het Vluchthuis is gedoopt. Twee van de woordvoerders gaven een update over hoe het verder gaat met de kerk, en de aankomende acties.

Gistermiddag om 14:00 uur zijn er meerdere mensen van het Bisdom Rotterdam en de diaconie langs geweest om te overleggen. Ook al vinden ze het een onwenselijke situatie, ze zien ook de noodzaak in van opvang voor dakloze uitgeprocedeerde vluchtelingen, ze zijn daarom niet van plan stappen tegen ons te ondernemen. Wij zullen volgende week weer met de parochie om de tafel gaan zitten en ook in de toekomst zullen wij met hen in gesprek blijven. Wij zijn blij dat we een onderdak hebben tot er definitieve plannen zijn met de kerk. De berichtgeving dat er geen stroom en water zouden zijn klopt niet, er zijn zelfs wc’s en er is een keuken aanwezig.

Maar ons protest houdt niet op bij het Vluchthuis! Wij willen zichtbaar actie voeren voor een oplossing voor onze rechteloosheid, en wij willen de Nederlandse maatschappij laten zien hoe er met ons wordt omgegaan. Daarom zijn wij voornemens woensdag a.s. weer een tentenkamp op te bouwen op de Koekamp. Echter verbood Burgemeester Jozias van Aartsen vandaag, net als bij de start van het eerste tentenkamp, het nachtelijk verblijf en de tenten. Samen met onze advocaat beraden wij ons nog op welke stappen we gaan ondernemen. Over heel de wereld is het mogelijk om actie voeren middels een tentenkamp behalve in de ‘Stad van Recht en Vrede’ Den Haag.

Vanuit het eerste tentenkamp Recht op Bestaan! werden vele acties gevoerd. Dankzij de ligging, vlak bij de (toen) verantwoordelijke ministeries konden wij de verantwoordelijken aanspreken. Tot op heden hebben wij geen serieuze reactie gehad. Daarom is het van belang om zichtbaar te zijn en in de publieke ruimte acties te voeren. Daar kunnen we steun krijgen van de bevolking, hen informeren en de verantwoordelijken in de politiek aanspreken.

Wij zullen ons met de aankomende acties onder andere meer gaan richten op de PVDA, omdat dit een partij is die een sociaal gezicht wil doen voorkomen maar in de loop der jaren wel dit strenge asielbeleid heeft gemaakt. Job Cohen ontwierp de ‘vreemdelingenwet’, Albayrak sloot de noodopvang voor vluchtelingen en in het huidige kabinet met de VVD zijn ze voornemens ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen. Ook voor een oplossing voor ons probleem is er een meerderheid nodig en daar is de stem van de PVDA cruciaal in.

Vandaag kwamen er veel buurtbewoners eten en andere spullen brengen. Morgen zullen we een open dag houden voor de buurt zodat zij na jaren leegstand de kerk kunnen bezichtigen en kennis met ons kunnen maken. De open dag zal van 19:00 tot 21:00 plaatsvinden.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen!
Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Geen mens is illegaal! Bewegingsvrijheid voor iedereen!

Link: http://rechtopbestaan.nl/recht-op-bestaan/persbericht-update-recht-op-bestaan-vluchthuis-en-tentenkamp/